COLECCIÓN ÁREA Southern Andes

Horizonte Inka

Aríbalo. Cántaro antropomorfo

Features

Materials: Ceramic

Periodo: Horizonte Inka. Estilo Inka-Diaguita-Aconcagua 1470- 1532 d.C.

Measures: 420 mm de alto

Part Code: MCHAP 0351

See The Inka in Chile culture

Period